Administratorem sklepu internetowego https://niezgubki.pl/sklep/ jest Safe Kid Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wandy 6 lok 3, zarejestrowana Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685852, NIP: 1132946192, REGON: 367762903

Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Safe Kid Sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedawcą.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zasady dokonywania zakupów
1. Wszystkie produkty oferowane na aukcjach https://niezgubki.pl/sklep/ są fabrycznie nowe.
2. W przypadku podejrzenia, że tłoczona lub drukowana treść może być prawnie chroniona Sprzedawca może uzależnić jej wykonanie od przedstawienia przez Kupującego prawa do tej treści.
3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich.
4. Kupujący zwalnia firmę Safe Kid Sp. z oo ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu naruszenia takiego prawa.
5. Kupujący zapoznał się przed zakupem z warunkami transakcji z opisów kupowanego produktu,
a w szczególności:
– możliwościami produkcyjnymi firmy
– opcjami płatności i terminem realizacji
– warunkami dostawy
– z tym, że opaski personalizowane mają napisy tłoczone są na zewnątrz opaski.
6. Na wszelkie zapytania odpowiadamy w ciągu 24h: pon-pt.
7. Czas realizacji zamówień: do 3 dni roboczych od zaksięgowanej wpłaty do nadania wysyłki. W przypadku niekompletnych danych niezbędnych do personalizacji okres może ulec wydłużeniu.
8. Ze względu na wysyłkowy charakter sprzedaży preferowany jest kontakt mailowy.

WYMIANY, ZWROTY i REKLAMACJE
1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego, wypełnienie formularza o odstąpieniu od umowy oraz odesłanie towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania.
2. Zwrot towaru w rozumieniu ustawy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczy towaru personalizowanego (nadruk, tłoczenie wskazane przez Kupującego) oraz wykonywanego na indywidualne zamówienie Kupującego.
3. Zwrot płatności następuje przelewem na konto bankowe podane przez Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do firmy.
4. Opaski są objęte okresem reklamacyjnym do 12 miesięcy od dnia nadania towaru.
5. Wszelkie zmiany w zamówieniach są możliwe do chwili zapłacenia za towar, informacje dotyczące zmian prosimy przesyłać mailem.
6. Nieuzasadnione reklamacje oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą rozpatrywane.
Reklamacji nie podlega: – kolor opaski – rzeczywisty kolor opaski może różnić się od wyświetlanego na monitorze
– rozmiar (wymiary podane w opisach aukcji)
– napis podany przez klienta z błędami – napisy klientów nie są korygowane
– kolor czcionki napisu (opis przy produkcie)
– trwałość farby i napisu na opaskach nie grawerowanych. Trwałość farby i napisu ok 2-3 tyg. jest uzależniona od warunków użytkowania
7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni na podstawie przesłanej pisemnie reklamacji wraz z niezgodnym z zamówieniem produktem.
Na adres: Safe Kid Sp. z oo, ul. Wandy 6/3, 03-949 Warszawa.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie towaru, jeżeli wynika ono z okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie będące następstwem kontroli celnej importowanego towaru, będącego przedmiotem zamówienia.
9. Nieodebranie przesyłki pobraniowej nie jest zwrotem. Będzie traktowane jako niewywiązanie się z transakcji handlowej i narażenie firmy na dodatkowe opłaty. Skutkuje przeprowadzeniem procedury upomnienia i naliczenia ustawowych odsetek.
10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.
11. Polityka ochrony prywatności:
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Przekazywane nam dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia i przetwarzane są zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997r.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie znaki graficzne, logo firm, zdjęcia produktów, prezentowane są na aukcjach https://niezgubki.pl/sklep/ wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią własność firm producentów w tym https://niezgubki.pl/.
2. Fakturę VAT wysyłamy na wyraźne życzenie Klienta (informację należy podać przy złożeniu zamówienia).
3. Nazwa i logo Niezgubki należą do Safe Kid sp.z o.o. i są prawnie chronione.